Jag bloggar numera på www.sparaklokt.se

Sidor

måndag 6 januari 2014

Sparaklokt PPM portfölj resultat 2013

 
 
 
Jag skrev om mina rekommenderade PPM portföljer inför 2013 förra året och tänkte redovisa resultatet för det. Dem andra åren som finns med i diagrammet är resultatet om man hade följt samma strategi. Jag hade själv högriskportföljen inför 2013 och gjorde återbalansering under året. Se även mina rekommendationer inför 2014.
 
PPM portföljer 2013, enligt nedan.
 
Högriskportföljen 80% aktiefonder och 20 % Obligation/Räntefonder

15 % Skagen Global 984187
15 % Skagen Kon-Tiki 501981
25 % Avanza Zero 734491

25% Didner och Gerge 140491
20% Catella Avkastning 112755

Utveckling 2013 22%

Medelrisk portföljen 60% aktiefonder och 40% Obligation/Räntefonder

10 % Skagen Global 984187
10 % Skagen Kon-Tiki 501981
20 % Avanza Zero 734491
20 % Didner och Gerge 140491

40% Catella Avkastning 112755

Utveckling 2013 18%

Låg risk portföljen 40% aktiefonder och 60% Obligation/Räntefonder

10 % Skagen Global 984187
10 % Skagen Kon-Tiki 501981
10 % Avanza Zero 734491
10 % Didner och Gerge 140491

60% Catella Avkastning 112755

Utveckling 2013 12%

Inga kommentarer: