Jag bloggar numera på www.sparaklokt.se

Sidor

tisdag 4 november 2014

Substansrabatt 17,3% på Industrivärden CJag äger Industrivärden och för tillfället så är det en stor andel av min portfölj. Substansvärdet 31 Oktober låg på 156 kr/aktie, steg med 4 kr från föregående månad. Aktie kursen ligger på 129 kr och just nu får man en substansrabatt på 17,3%. Jag tycker det är en viktig parameter att ta med subsansrabatten när man handlar med Investmentbolag. Ju högre rabatt man har desto bättre är det. Jag skall försöka att följa hur rabatten utvecklas i både Investor och Industrivärden. 

Från wikipedia;
Substansrabatt är skillnaden mellan marknadsvärdet på ett företags (ofta investmentbolag) tillgångar och vad investmentbolaget värderas till på börsen. Exempelvis kan ett bolag äga aktier, fastigheter och dylikt till ett totalt värde om 1 miljard medan värdet på hela investmentbolaget bara är 800 miljoner. Bolaget har då en substansrabatt på 20 procent. Denna rabatt kan ha många olika orsaker, till exempel missnöje med ledningen, oro för investmentbolagets framtid, oro för något eller några av investmentbolagets innehav.
Substansrabatt kan därför ses som både positivt och negativt. Investmentbolaget värderas lägre än dess tillgångar. Å andra sidan finns det ofta skäl till detta som man som investerare bör vara uppmärksam på. Ett investmentbolags substansrabatt brukar ofta fluktuera över tiden.

Inga kommentarer: