Jag bloggar numera på www.sparaklokt.se

Sidor

tisdag 2 december 2014

Substansrabatt 17,1 % på Industrivärden


Jag äger Industrivärden och för tillfället så är det en stor andel av min portfölj. Substansvärdet per den 30 November låg på 159 kr/aktie, steg med 3 kr från föregående månad och substansrabatten blir då 17,1 % på aktie kursen 131,80 kr. Rabatten är en viktig parameter att ta hänsyn till med när placeringar på Investmentbolag görs. Ju högre rabatt desto mer värde får man. 

Substansrabatten
Oktober     17,3 %
November 17,1%

Från wikipedia;
Substansrabatt är skillnaden mellan marknadsvärdet på ett företags (ofta investmentbolag) tillgångar och vad investmentbolaget värderas till på börsen. Exempelvis kan ett bolag äga aktier, fastigheter och dylikt till ett totalt värde om 1 miljard medan värdet på hela investmentbolaget bara är 800 miljoner. Bolaget har då en substansrabatt på 20 procent. Denna rabatt kan ha många olika orsaker, till exempel missnöje med ledningen, oro för investmentbolagets framtid, oro för något eller några av investmentbolagets innehav.
Substansrabatt kan därför ses som både positivt och negativt. Investmentbolaget värderas lägre än dess tillgångar. Å andra sidan finns det ofta skäl till detta som man som investerare bör vara uppmärksam på. Ett investmentbolags substansrabatt brukar ofta fluktuera över tiden.

Inga kommentarer: