Jag bloggar numera på www.sparaklokt.se

Sidor

onsdag 25 mars 2015

Bolåneportföljen går riktigt bra - realiserad vinst 10 319 !


Jag har lånat 200 000 kr extra på lägenheten eftersom den stigit så mycket i värde och målet är att slå det rörliga bolånet ca 1,72% (före skatt, just nu) och avkastningsskatten på 0,27%. Jag räknar med att min totala kostnad för lånet hamnar på 3200 kr efter skatt. Jag har haft portföljen under 4 månader och är riktigt nöjd med utvecklingen. Jag har infört en stop-loss regel där depåvärdet får högst vara 20 000 kr lägre än lånevärdet just nu. Om det inträffar säljer jag av allt och amorterar bort lånet. Min förlust hamnar då på 20 000 kr. I dagsläget tål min portfölj en nedgång på 13% , den realiserade vinsten ligger på 10 319 kr.

         Ränta (netto)     Uttag    Amortering     Lån                Depåvärde       Stop-loss     
Jan      362                  1062            0               200 000          200 218
Feb     222                  6750          300             199 700          200 597
Mars   209                  3300          9800           189 900         195 497           169 900  (-13%)

Realiserad vinst (Uttag - Ränta) = 10 319 kr 
Har ni några tips på vad jag bör ändra på i portföljen?

Inga kommentarer: