Jag bloggar numera på www.sparaklokt.se

Sidor

söndag 13 april 2014

Stor Rekommendation av en ny schysst Högräntefond

Spiltan har kommit med en ny fond Spiltan Högräntefond, vi får se om fonden kan kvalificera sig i Bästa Fonderna. Fonden går att köpa hos Avanza, som jag rekommenderar mina läsare att öppna depå hos. Jag gillar Spiltan och deras VD som har skrivit boken "Alla svenskar kan bli miljonärer". Jag själv har investerat i fonden i flera av de portföljer som jag sköter. Jag har 7 ISK portföljer, 1 IPS portfölj och 20 PPM portföljer, som jag är delaktig i . Jag räknar med att fonden ger en avkastning mellan 4-6% Se mer info nedan om fonden:

Spiltan Högräntefond:
  • Placerar huvudsakligen i företagsobligationer med kort eller lång räntebindning beroende på bedömningen om framtida ränterörelser, räntelöptiden är maximalt 10 år.
  • Sprider investeringarna mellan företag och branscher i norden som har förutsättningar att få en bättre kreditvärdighet.
  • Arbetar aktivt med ränte- och kreditkurvan för att skapa bästa möjliga avkastning.
  • Kan även investera i värdepapper med betydande ränteinslag såsom t.ex. konvertibler och preferensaktier.
  • Får placera i Nordiska bolag men tar ingen valutarisk.
Fondens målsättning är att med god riskspridning erbjuda en avkastning som klart överstiger banksparande/penningmarknadsfonder.
Spiltan Högräntefond lämpar sig som:
  • Ett bra alternativ till banksparande/penningmarknadsfonder.
  • Placering på medellång sikt. 
  • Ett bra komplement när aktiemarknaden är turbulent. 
  • För dig som söker högre avkastning än i en penningmarknadsfond och är beredd att ta lite högre risk för att uppnå detta.


Inga kommentarer: