Jag bloggar numera på www.sparaklokt.se

Sidor

tisdag 15 april 2014

Min Tjänstepension 182 413 kr

Förutom den allmänna pensionen har de flesta som arbetar någon form av tjänstepensionslösning. Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal kan du vara säker på att din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension.

Hur mycket du får i tjänstepension beror på hur mycket du har i lön, hur länge du arbetar och var du arbetar. Till skillnad från den allmänna pensionen får du tjänstepension också på inkomstdelar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Det finns flera olika avtalsområden inom kollektivavtalad tjänstepensionen. Var du arbetar avgör vilket avtalsområde du tillhör. Olika regler gäller inom avtalen, t.ex. hur stor pensionen är, hur stor del du kan påverka, bolagens avgifter med mera.

De fyra största avtalsområdena är:

- ITP för privatanställd tjänsteman
- Avtalspension SAF-LO för privatanställd arbetare
- KAP-KL för kommun- och landstingsanställda
- PA 03 för statligt anställd

Se mitt val för tjänstepensionen, jag investerar allt på Alecta Optimal. De andra valen kommer från mina tidigare anställningar. Jag vill inte byta då det är en massa avgifter, bättre att låta det vara.


Inga kommentarer: