Jag bloggar numera på www.sparaklokt.se

Sidor

måndag 3 februari 2014

Vad är en aktie?

En aktie kan beskrivas som en ägarandel i ett aktiebolag. Om aktiebolaget är registrerat på en börs kan aktierna handlas av alla som vill via en nätmäklare, exempelvis Avanza som jag själv har och rekommenderar er att öppna konto hos.
Skälet till att ett företag börsnoteras är bland annat att det är en källa till finansiering. För dig som aktieägare är det en kapitalplacering som du hoppas få en god avkastning på. Avkastningen består av två delar, aktieutdelning och värdestegring.


Aktiebolaget har en styrelse som väljs vid bolagsstämman och styrelsen utser i sin tur VD (Eng. CEO). I bolagstämman har du som aktieägare rätt till att rösta och välja styrelse. Ju fler aktier du har desto fler röster har du. VD ansvarar sedan för den löpande skötseln av företaget även om styrelsen är ytterst ansvarig för organisationen av företaget.

Alla som äger en aktie gör det för att tjäna pengar på det. Du kan få avkastning genom att:
Kursen går upp och du säljer till ett högre pris än vad du köpte för. Kurserna kan exempelvis gå upp om ett annat bolag köper upp aktiebolaget du äger eller om bolagets vinster ökar och därmed förväntningar ökar.
Direktavkastning eller utdelning, som aktiebolaget delar ut. Det är en avkastning på din investering där bolaget delar ut en del av vinsten till sina aktieägare.

Varför spara i aktier?

Historien visar att aktier är en överlägsen sparform. Ingen annan tillgång – vare sig fastigheter, obligationer, konst eller antikviteter – ger en sådan avkastning som aktier. I genomsnitt har aktier gett en utveckling på 7%. När man skall spara långsiktigt är det alltså aktier som gäller. Jag själv sparar till min dotter och mig själv.


Hantera risker med aktier.

Att äga aktier innebär också att man tar risker. Riskerna går alltid att minimera, men ju högre risk du tar desto större chans har du att tjäna mycket pengar. Samtidigt som det är större risk att du förlorar mer pengar. Att köpa aktiebolag som går i vinst och ger en utdelning varje år är ett säkrare val än att välja en nystartad företag som inte visar vinst. Jag försöker att investera i bolag som alltid ger en utdelning och går vinst varje år. Se min nuvarande portfölj.


Var och en får välja om man skall äta gott (hög avkastning) eller sova gott (låg risk.) Det som är viktigt är att var och en måste själv bestämma vilken risk man vill ha, men man skall då veta hur man hanterar risken. Läs på så mycket du kan om aktier och dess risker, via nätet och böcker inom området. Kom ihåg att det inte finns lättförtjänta pengar. Historien visar att om man investerar i fel företag vid fel tillfälle, när börsen är kraftigt övervärderad, kan man få vänta mycket länge innan man får tillbaka sin investering.

Inga kommentarer: